Od danas, potencijalni posvojitelji profile djece koja čekaju na posvajanje mogu pretraživati na internetu. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, na svojim je stranicama predstavilo jedinstven portal koji će to omogućiti. U Hrvatskoj trenutno preko 400 djece čeka na posvajanje. Novim zakonskim uredbama, ali i navedenim portalom, ovaj bi postupak trebao biti znatno olakšan.