Najsretniji stanovnici Hrvatske nalaze se u regijama s obalnog dijela države: Dalmaciji te Istri s Gorskim kotarom i Primorjem, dok su stanovnici Like, Korduna i Banije najnezadovoljniji, pokazuju rezultati istraživanja Nacionalnog indeksa sreće (NIS), istraživačkog projekta časopisa Banka, agencije za istraživanje tržišta Hendal i osiguravateljne tvrtke Allianz Zagreb, za mjesec travanj.

Nacionalni indeks sreće u travnju je pokazao očekivano slično stanje (63,9) kao i u prethodna dva mjeseca. NIS se nalazi u pozitivnom dijelu, iznad 50 bodova na skali između 0-100, ali je u zoni umjerene sreće, za razliku od viših, izrazitijih, razina sreće koje bi se mogle okarakterizirati indeksima od 70 do 100 bodova.

U travanjskoj analizi zanimala nas je distribucija sreće po regijama Hrvatske. Prema dobivenim rezultatima iznad hrvatskog indeksa sreće (63,9 boda) nalaze se regije s obalnog dijela države: Dalmacija te Istra s Gorskim kotarom i Primorjem. Grad Zagreb ima nešto viši rezultat NIS-a od hrvatskog indeksa, a nešto niži sjeverna Hrvatska. Regija s izrazitim ispodprosječnim rezultatom indeksa sreće je Lika, Kordun i Banija. Ta se hrvatska regija jedina izdvaja sa statistički značajno manjim pokazateljem indeksa sreće u odnosu na sve ostale regije (58,1).

Stanovnici Like, Korduna i Banije značajno niže ocjenjuju pitanje koliko su zadovoljni svojom trenutačnom životnom situacijom i u skladu s time značajno niže gledaju na razinu zadovoljstva koju očekuju za dvije godine. Njihova procjena zadovoljstva trenutačnom situacijom i očekivanja u budućnosti su negativna, pa se može reći da ta regija ima najveću akumulaciju nezadovoljstva. Možda svoje nezadovoljstvo ne iskazuju glasno i javno kao građani nekih drugih regija, ali kad ih se upita jasno iskazuju svoje nezadovoljstvo.

Trenutačnom životnom situacijom građani Zagreba, Istre, Gorskog kotara i Primorja te Dalmacije statistički su u značajno većoj mjeri zadovoljniji u odnosu na Liku, Kordun i Baniju. Procjena životnog zadovoljstva u budućnosti također izdvaja stanovnike Zagreba, Istre, Gorskog kotara i Primorja te Dalmacije, ali i Slavonije kao značajno više zadovoljne u odnosu na Liku, Kordun i Baniju.

Promatrajući regionalne razlike pozitivnih elemenata komponente emocionalnog stanja (smijanje, poštovanje drugih, užitak, sreća, ljubav) uključenih u NIS može se reći kako građani triju regija koje se i sveukupno izdvajaju (Zagreb, Istra, Gorski kotar i Primorje te Dalmacija) također i u značajno većoj mjeri osjećaju užitak i osjećaj poštovanja od strane drugih osoba u odnosu na sjevernu Hrvatsku te Liku, Kordun i Baniju. Stanovnici Slavonije te osjećaje doživljavaju u značajno većoj mjeri samo u odnosu na Liku, Kordun i Baniju.