U cilju racionalizacije i smanjenja troškova zdravstvenog sustava, kao i organizacije jedinstvenog i jednoobraznog sustava prikupljenih podataka s mogućnošću praćenja određenih podataka u svrhu unaprjeđenja zdravlja i prevencije bolesti, pokrenut je projekt informatizacije primarne zdravstvene zaštite.

Projekt je vrijedan 55 milijuna kuna, a obuhvaća povezivanje velikog broja subjekata u sustavu zdravstva kroz informatizaciju ključnih poslovnih procesa, te uvođenje novog načina rada koji će omogućiti djelotvornije i učinkovitije funkcioniranje sustava zdravstva. Neposredna ušteda koja će se postići njegovom implementacijom – samo na smanjenju potrošnje papira – iznosi 5 milijuna kuna godišnje, dok je ukupna ušteda znatno veća, i iznosi 10-20 milijuna kuna.

Pacijenti će koristiti:

    * elektronički recept
    * elektroničko naručivanje u općoj/obiteljskoj medicini, ljekarnama, laboratorijima, specijalističkom liječenju
    * elektronički zdravstveni karton.

Projektom će se povezati sve ordinacije PZZ: obiteljska medicina, ginekologija, pedijatrija, stomatologija, ljekarne, biokemijski laboratoriji i jedinice centralnog naručivanja – ukupno oko 6.000 subjekata u zdravstvenom sustavu, čime će se:

    * smanjiti nepotrebna administracija
    * osigurati više vremena zdravstvenim djelatnicima koje će moći posvetiti pacijentima
    * praćenje pobola bolesti uspostavom registra, čime će se moći bolje planirati zdravstvena zaštita na svakom području
    * liječnici opće/obiteljske medicine moći će naručiti svoje pacijente na specijalističke preglede
    * nalazi iz laboratorija čekaju pacijente u ordinacijama opće/obiteljske medicine

Projekt je u procesu implementacije, te je zaživio u Ličko-senjskoj i Međimurskoj županiji. Njegova potpuna implementacija na području cijele Republike Hrvatske planirana je do konca 2010. godine.