Mame u Hrvatskoj imaju pravo na najveći broj dana plaćenog rodiljnog i roditeljskog dopusta od svih zemalja na svijetu.
Što se tiče očeva koji odlaze na rodiljni, najduži plaćeni boravak s bebom imaju očevi na Islandu.

Ove podatke istražila je i u obliku infografike predstavila organizacija Citation koja brine za zdravlje, sigurnost i zaštitu prava radnika u Velikoj Britaniji.

Cilj ovog istraživanja bio je prikazati koliko zemlje podupiru radnim zakonima roditeljsku jednakost. Drugim riječima, Hrvatska daje majkama čak 406 plaćenih dana rodiljnog i roditeljskog dopusta, ali ni približno jednako ne tretira očeve koji se odluče ostati kod kuće s bebom, stoji u objašnjenu Citationa.

Iza Hrvatske, najviše plaćenih dana s bebom kod kuće imaju majke u Albaniji, Australiji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Velikoj Britaniji, no ni jedna od tih zemalja istu mogućnost ne priznaje očevima.

Najviše plaćenih dana rodiljnog dopusta imaju očevi na Islandu (91 dan), Norveškoj (70 dana) i Španjolskoj (28 dana) dok je u drugim zemljama svijeta to manje od 18 dana ili manje od tri tjedna.

Jedine dvije zemlje koje su se našle na oba popisa, odnosno koje daju plaćeni rodiljni i majkama i očevima, su Norveška i Velika Britanija, ali ni u tim zemljama broj dana nije ni približno ujednačen. U Norveškoj majke imaju plaćenih 322 dana rodiljnog dopusta, a očevi 70 dana, a u Velikoj Britaniji majke imaju 365 dana, a očevi 14.

Najmanje plaćenog rodiljnog dopusta imaju majke u SAD, Lesotu i Švicarskoj (svega 84 dana ili manje od 3 mjeseca), a očevi u Južnoafričkoj Republici, Alegeriji i Džibutiju (samo tri dana).

 

Pravo na rodiljne i roditeljske potpore u Hrvatskoj

Kako bi utvrdili je li ta neravnopravnost doista toliko izražena u Hrvatskoj, istražili smo što kaže Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama.

1. Obvezni i dodatni rodiljni dopust
Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka koristi od 28., odnosno najranije 45. dana prije dana očekivanog poroda, te isti traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života, od čega obvezni dio rodiljnog dopusta obuhvaća razdoblje od 28. dana prije dana očekivanog poroda do 70. dana nakon rođenja djeteta. Dodatni rodiljni dopust, stoga obuhvaća razdoblje od proteka obveznog dijela rodiljnog dopusta do navršenih 6 mjeseci djetetova života.
Nakon 70. dana od rođenja djeteta (znači, nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta), majka djeteta može korištenje preostalog dijela rodiljnog dopusta (tzv. dodatni rodiljni dopust) u cijelosti ili djelomično prenijeti na oca djeteta.
Tijekom korištenja rodiljnog dopusta, korisnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita).

2. Roditeljski dopust
Zaposleni ili samozaposleni roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ima pravo na roditeljski dopust, koji može koristiti do osme godine života djeteta. Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja, koje oni koriste u trajanju od 8 (za prvo, drugo rođeno dijete), odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete). U pravilu oba roditelja koriste roditeljski dopust, svaki u trajanju od 4 ili 15 mjeseci (ovisno o broju rođene djece), no ukoliko sukladno dogovoru, pravo na roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, isti koristi roditeljski dopust u trajanju od 6, odnosno 30 mjeseci.
Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj može koristiti roditeljski dopust u cijelosti ili u njegovim dijelovima, kada ga može koristiti najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.
Pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja, kako je već rečeno u jednakom trajanju, odnosno svaki roditelj koristi po 4 mjeseca, s time da je 2 mjeseca neprenosivo. Navedeno je vidljivo u situaciji, kada samo jedan od roditelja koristi roditeljski dopust, onda isti traje 6 mjeseci.
U preostalom dijelu roditeljskog dopusta (nakon proteka tih prvih 6 mjeseci rodiljnog dopusta) naknada plaće iznosi 50% proračunske osnovice (1.663,00 kune).

Drugim riječima, ukoliko se tako dogovore i tako žele, majke i očevi u Hrvatskoj mogu koristiti rodiljni i roditeljski dopust u otprilike jednakom vremenskom omjeru. Ipak, još uvijek se relativno mali broj roditelja odlučuje na taj način podijeliti vrijeme provedeno s bebom.

Izvor: Citation

Parental-Employment-Benefits-Around-the-World