CentarNekretnina.net, oglasnik za nekretnine u Hrvatskoj, je u svibnju 2010. na uzorku od preko 800 ispitanika proveo istraživanje o tome na koji su način između muškaraca i žena podijeljeni poslovi u kućanstvu, postoji li ‘muški kutak’, kako on izgleda te tko brine o njegovom održavanju.

Kućanski poslovi, održavanje čistoće, financije i popravci

Za nabavu namirnica u kućanstvima najvećeg broja ispitanika (njih 38%) podjednako brinu i muški i ženski članovi kućanstva, a nakon njih slijede kućanstva u kojima namirnice češće (29%) ili uvijek (14%) nabavljaju žene. S druge strane, prosječno 20% ispitanika smatra kako su muškarci aktivniji u nabavci namirnica, no takvog je mišljenja samo 10% žena u odnosu na gotovo tri puta više muškaraca (njih 28%).

Najveći broj ispitanika (prosječno 37%) slaže se da žene češće peru posuđe, iako muškarci (njih 24%) ipak u većoj mjeri od žena (18%) smatraju da oba spola podjednako vode računa o tome da sudoper bude prazan. S druge strane, 36% žena smatra kako su one te koje uvijek brinu oko posuđa, dok isto smatra samo 19% muškaraca.

Nadalje, za čistoću cijelog kućanstva češće brinu žene, s čime se slažu i muški (42%) i ženski (34%) ispitanici. Međutim, 43% žena smatra kako o čistoći kućanstva brinu isključivo one, dok isto smatra svega 24% muškaraca. Muškarci također u većoj mjeri (21%) u odnosu na žene smatraju da muški i ženski dio podjednako brine o čistoći kućanstva (isto misli 13% žena). Iako se gledišta o održavanju čistoće kućanstva donekle razlikuju, svi se slažu kada je u pitanju pranje i glačanje rublja – to je kućanski posao u čijem obavljanju definitivno dominiraju žene, budući da se tako izjasnila većina muškaraca (njih 65%) te još više žena (njih 74%).

No, neslaganja oko podjele kućanskih obveza dostiže svoj vrhunac kada su u pitanju financije. U skladu s tim, samo 23% ispitanika slaže se kako o financijama u kućanstvu podjednako brinu i muškarci i žene, dok se ostali ispitanici uglavnom ne slažu oko ovih pitanja. Tako 33% žena smatra da su one te koje brinu o financijama, dok se s njima slaže svega 7% muških ispitanika. S druge strane, 36% muškaraca vjeruje da su oni ti koji uvijek brinu o redovitom plaćanju računa, a istog je mišljenja samo 7% žena.

Sitni popravci u kućanstvu su gotovo isključivo muški posao. Naime, da ih uvijek ili češće obavljaju muškarci, smatra 95% muškarca i 71% žena. Iako svega 2% muškaraca smatra kako žene i muškarci u jednakoj mjeri obavljaju sitne popravke, isto smatra čak 14% žena. U kućanstvima koja nemaju muškog člana, za sitne popravke u najvećoj mjeri brinu žene (89%) te u znatno manjoj mjeri majstor (8%) ili drugi ukućani (3%).

Za veće popravke u kućanstvu također najčešće brinu muškarci. Dvije trećina muškaraca (66%) izjavilo je kako veće popravke u kućanstvu obavljaju isključivo oni, dok isto misli 35% žena. Žene u većoj mjeri smatraju da popravke obavlja majstor (26%) kada ih usporedimo s muškarcima (12%). U kućanstvima bez muškog člana veći popravci prepušteni su majstoru (67%), prijateljima i obitelji (17%), samim ispitanicama (11%) ili nekom drugom (6%).

Najviše ispitanika, bez obzira na to imaju li ili nemaju muškog člana u kućanstvu, na majstora potroši do 500 kuna godišnje (njih 40%), dok više od 1.000 kuna godišnje na plaćanje popravaka majstoru potroši oko trećina ispitanika (njih 30%). Najviše ispitanika (prosječno 88%) do majstora dolazi preko preporuka obitelji i prijatelja. Gotovo trećina ispitanika (30%) majstora traži na internetu, dok ga prosječno 12% traži na žutim stranicama.

Muški kutak

Više od polovice ispitanika (njih 56%) u kućanstvu ima ‘muški kutak’.

‘Muški kutak’ najčešće zauzima cijelu garažu ili njen dio (33% slučajeva). ‘Muški kutak’ je dio sobe ili obuhvaća nekoliko ladica, ormara ili manji prostor u 22% slučajeva, a 16% ispitanika izjavilo je da je muški kutak cijela soba. U preostalim slučajevima, ‘muški kutak’ se formira na tavanu, u spremištu ili je to manji kutak kupaonice i slično.

U ‘muškom kutku’ najčešće se nalaze razni alati (75% slučajeva) i tehnika (računala, audio i video oprema) kod 47% ispitanika. Zatim slijedi literatura (27%), razne ‘igračke’ kao što su Play Station, Xbox, Nintendo i sl. (15%), a 8% ispitanika je navelo i prljavi veš. Osim ‘uobičajenih’ predmeta, u ‘muškom kutku’ mogu se naći i razni instrumenti, papiri, oprema za razne hobije i slično.

“Radna soba (mala cca 10m2) u kojoj većinu prostora zauzima pisaći stol, kompjuter, printer, hrpa žica, kablova, knjiga, cd-a, dvd-a, radni alat, polica s knjigama … ali tamo sam ugurala i perilicu za veš + košaru za prljavi veš :).” – opis ‘muškog kutka’ jedne ispitanice

Idealni ‘muški kutak’ za žene je onaj koji je odvojen od ostatka stambenog prostora, ako ne fizički, onda barem vizualno. Idealni ‘muški kutak’ za muške ispitanike najčešće se svodi na garažu ili neku sličnu odvojenu prostoriju punu alata i računalne opreme:

“Manja soba s radnim stolom, dobra rasvjeta, računalo, printer/skener, alat-sitniji, polica za literaturu i sl., ormarić za dijelove i sl. i naravno garaža za veće stvari, alate.”
– komentar ispitanika

Više od trećine muških ispitanika (37%) svoj ‘kutak’ posprema redovito, a više od polovice (56%) ponekad. Svega 7% muških ispitanika ne sprema svoj ‘kutak’. Petina ispitanica (21%) izjavila je kako se nikada nije trudila pospremiti ‘njegov kutak’. 16% njih je odustalo od spremanja tog dijela kućanstva, a gotovo polovica (48%) ga povremeno posprema. ‘Muški kutak’ redovito posprema 15% žena.

S preseljenjem iz roditeljskog doma, ‘muški kutak’ se u punoj mjeri preselio u 17% slučajeva. Četvrtina ispitanika (25%) izjavila je da je ‘muški kutak’ preselio u smanjenom obliku, dok je kod četvrtine ispitanika (24%) prestao postojati.