Sudeći po najnovijoj znanstvenoj studiji Sveučilišta u Pennsylvaniji, djeca koja svakodnevno jedu doručak imaju više IQ rezultate na području komunikacijskih sposobnosti od djece koja svakodnevno ne jedu doručak. Za istraživanje su korišteni podaci kod 1269 djece iz Kine starosti 6 godina, gdje je jedenje doručka izuzetno cijenjeno.

Znanstvenici su zaključili da djeca koja ne jedu doručak redovito, u prosjeku imaju za 4,6% slabije ukupne rezultate IQ testova nego djeca koja ga jedu. Istraživanje je ponovljeno na dva specifična područja mjerenja – (1) verbalnim vještinama (komunikacijskim) i (2) vještinama izvršavanja zadataka (rješavanja problema), a oba su donijela gotovo jednake rezultate. Djeca koja preskaču doručak u prosjeku su imala 5.58 % slabije rezultate na testovima komunikacijskih sposobnosti te 2,5% slabije rezultate u vještinama izvršavanja zadataka, od djece koja ga jedu svaki dan. Studija je također uzela u obzir i druge varijable u dječjim životima koje bi mogle utjecati na konačan rezultat poput prihoda i obrazovanja roditelja.

IQ test je psihološko testiranje napravljeno kako bi se testirala ukupna inteligencija neke osobe. Testiranje se sastoji od dva dijela – jedan mjeri komunikacijske vještine, a drugi vještine rješavanja zadataka i problema. Tek odstupanje od 15 bodova smatra se značajnijim kod IQ testiranja. Drugim riječima, rezultati spomenutog testiranja djece koja jedu redovito doručak i onih koji ga preskaču ne predstavlja značajna odstupanja, ali su rezultati ipak zanimljivi jer dokazuju da je doručak vrlo važan obrok u odrastanju djece.

Razvoj i prehrana u djetinjstvu općenito se smatra kritičnim periodom u životu čovjeka i značajno utječe na njegov kasniji razvoj i stil života. Navike koje se usvoje u djetinjstvu obično ostaju za cijeli život pa tako je i sa doručkom koji nije izuzetak.

U djetetovoj 6. godini kognitivne sposobnosti i mogućnost razmišljanja se ubrzano razvijaju. U tom razdoblju djecu bi trebalo upoznati s nutritivnim i socijalnim aspektima doručka te ih naučiti da je doručak “gorivo” za mozak.

Autori studije se nadaju kako će se njihova saznanja imati utjecaja na socijalnu i nutritivnu vrijednost doručka u svijesti roditelja te potaknuti brojnu djecu diljem svijeta da jutro započnu ovim najvažnijim obrokom.