Inicijativa #SPASIME i Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA osnovale su Fond #SPASIME za hitnu pomoć i zaštitu žrtava obiteljskog nasilja. Temeljna svrha Fonda #SPASIME je pružanje konkretne i interventne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja u smislu ekonomske, pravne, psihološke, liječničke i stambene pomoći.

Pokrenuta nacionalna kampanja prikupljanja sredstava

Statistike pokazuju da svjedočimo rastućem valu obiteljskog i partnerskog nasilja. Naime, zbog prekršaja počinjenog nasiljem u obitelji prekršajno je, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u 2018. godini prijavljeno 10.272 osoba, što je za 10,7 posto manje nego u 2017. godini. Ipak, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u 2018. godini zabilježeno je ukupno 3.198 kaznenih djela s elementima nasilja među bliskim osobama, što je 5,5 posto više nego u 2017. godini. Kazneno djelo nasilja u obitelji ukupno je počinjeno 623 puta te je, u usporedbi s 2017. godinom u porastu za 11 posto u odnosu na godinu prije.

„Bitno je da žrtve budu hitno zbrinute, što financijski, pravno, liječnički, da im se pruži razgovor sa stručnjakom ili osigura siguran smještaj daleko od lica nasilnika. Zato pozivam sve građane da sudjeluju u akciji i da pozivom na broj 060 9003 doniraju svoj prilog u svrhu podrške žrtvama. Svaka pomoć im je dobrodošla“, izjavila je Jelena Veljača, koja je u ožujku ove godine pokrenula inicijativu #SPASIME. „Svatko ima pravo na siguran život, a svi imamo pravo na društvo bez nasilja“, dodala je Veljača.

Fond će, između ostalog, pružati stambenu, pravnu i zdravstvenu pomoć žrtvama nasilja

Fond će prikupljene donacije koristiti za hitnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Žrtve tako imaju pravo na pravnu i zdravstvenu pomoć, ali i plaćanje psihoterapijskih troškova, troškova stanovanja, troškova za osnovne potrebe, troškova dodatnog obrazovanja radi uključivanja u sustav rada, troškova telefonskih poziva i prijevoza za pristup savjetovanju, doplatka za kupnju osobnih stvari koje ne pruža sklonište, troškova popravaka štete na stvarima nužnim za život nastalima u slučajevima nasilja, troškova rekonstruktivne kirurgije, pomoći u kući te troškova sprovoda ubijene žrtve.

Uz ove novonastale troškove koje pokriva Fond, tu su i hitni troškovi: jednokratni trošak za preseljenje unutar Hrvatske ako žrtva mora napustiti svoju zajednicu kako bi izbjegla prijetnju nasiljem te troškovi boravka u hotelu ili motelu na maksimalno 7 dana ako su skloništa puna ili nisu dostupna.

Fondom upravlja Zakladno vijeće Fonda, a odluke o dodjeli sredstava iz Fonda donosi Zakladna uprava na osnovi prijedloga Zakladnog vijeća. Zakladna uprava može odbiti prijedlog Zakladnog vijeća u slučaju da prijedlog nije u skladu s Pravilnikom o dodjeli financijskih potpora Fonda #SPASIME. Uz članove Zakladnog vijeća Fonda koji čine aktivistkinja Sanja Sarnavka, producentica Nerma Mehadžić, prof. dr. sc. Dean Ajduković, psihoterapeutkinja Biserka Tomljenović i doc. dr. sc. Antonija Petričušić., tajnik zaklade SOLIDARNA.
„Osjećam dužnost aktivirati se po pitanju nasilja u Hrvatskoj jer je stanje alarmantno. Mi građani ne smijemo zatvarati oči, šutjeti i na bilo koji način tolerirati nasilje u našem društvu. Od institucija tražimo i očekujemo da rade svoj posao brže i bolje, da budu učinkovite u zaštiti osoba koje su preživjele nasilje i prevenciji nasilja u društvu. Mi kao pojedinci kroz Fond #SPASIME možemo pomoći osobama koje trebaju konkretnu pomoć sada“, rekao je Ivan Blažević.

Pomoć se odobrava u roku od 15 dana, u hitnim situacijama u 24 sata

Uvjet za dodjelu financijske pomoći Fonda je kontaktiranje Zaklade SOLIDARNA i prijava nasilja policiji ili Centru za socijalnu skrb, odnosno spremnost da se nasilje prijavi nadležnim institucijama. Kako ne bi došlo do zloupotrebe situacije, prijava mora ispuniti određene uvjete. Neki su od uvjeta da se Zakladi obrati žrtva ili roditelj/skrbnik ako je dijete žrtva, da osoba nema drugih izvora financijske i stručne podrške da napusti nasilnu obiteljsku situaciju ili ne ispunjava uvjete za druge socijalne pogodnosti javnih tijela Republike Hrvatske te da joj nije dostupna adekvatna pomoć i zaštita u potrebnom roku putem službenog sustava.

„Pitanje obiteljskog nasilja generalni je problem u cijeloj državi, a pritom je u zabrinjavajućem porastu. Želimo da se sustavno radi na poboljšanju provedbe zakona, a ujedno i rada nadležnih institucija i resornih ministarstava. Sretni smo što u ovom trenutku možemo utjecati na javno mnijenje i uspostavom Fonda brzo reagirati na najhitnije slučajeve obiteljskog nasilja. Pritom tim činom ne želimo preuzeti odgovornost vladajućih i lišiti ih provedbe financijskih planova, već ukazati na ozbiljnost problema“, rekla je Nerma Mehadžić, predstavnica Inicijative #SPASIME.
Osim u iznimnim slučajevima, maksimalna financijska podrška koja se može odobriti osobama koje su preživjele nasilje iznosi 15.000,00 Kuna.
Odluku o financiranju redovnih troškova Zakladno vijeće fonda odobrava u roku od 15 dana od podnošenja molbe za financiranje, a za pomoć u financiranju hitnih troškova Zakladno vijeće Fonda donosi u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva.

Donirati je moguće pozivom, uplatom na račun ili online

Građani već od početka lipnja mogu pomoći pozivom na broj telefona 060 9003, a omogućene su i izravne uplate na račun Hrvatske poštanske banke HR8023900011500151640 i donacije putem stranice Indiegogo (https://igg.me/at/fond-spasime). Uplate na žiro-račun Hrvatske poštanske banke glase na: SOLIDARNA – zaklada za ljudska prava i solidarnost, Trga kralja P. Krešimira IV br. 2, 10000 Zagreb, OIB: 77689629939 s opisom plaćanja: Za Fond SPASIME. Za uplate iz inozemstva SWIFT je HPBZHR2X. Akcija prikupljanja sredstava trajat će do kraja srpnja 2019.

„Prevencija nasilja odgovornost je svih nas jer se nasilje mora prijavljivati. Nažalost, žrtve što od straha, što od nepovjerenja u sustav često ne zovu i ne prijavljuju nasilje. Institucije i mi kao cjelovito društvo moramo stati iza njih, moraju osjetiti našu podršku. Stoga smo pokrenuli Fond #SPASIME kojem je cilj sva prikupljena financijska sredstva putem donacija preusmjeriti na izravnu pomoć žrtvama“, izjavila je odvjetnica Una Zečević Šeparović, predstavnica Inicijative #SPASIME.

Na jedno prijavljeno nasilje dolazi deset neprijavljenih slučajeva

Nasiljem su pogođene sve skupine. Zabrinjavajuće je da sudovi usvajaju svega 15 posto od ukupnog broja zaštitnih mjera koje policija predlaže. Kao ni žrtve obiteljskog nasilja, ni žrtve partnerskog nasilja još uvijek nemaju odgovarajuću pravnu zaštitu i zbog toga je potrebna hitna pomoć svim žrtvama. U posljednjih deset godina broj zatraženih policijskih intervencija za prekršajna djela obiteljskog nasilja naizgled se smanjio. Iz Izvješća pravobraniteljice kao razlog tomu navodi se blaga prekršajna politika koja se gotovo isključivo temelji na novčanim i uvjetnim kaznama zatvora. To u konačnici odvraća žrtve nasilja od podnošenja prijava jer nakon što je nasilnik novčano kažnjen, vrlo je brzo i pušten kući.

Zbog toga smanjenje broja prijavljenih osoba ne daje cjelovitu sliku ovog problema jer se zapravo povećava broj neprijavljenih slučajeva, odnosno žrtava koje trpe nasilje, dok istovremeno rastu slučajevi kaznene prirode nasilja prema ženama i u obitelji. Prema nekim procjenama na jedno prijavljeno nasilje dolazi deset neprijavljenih slučajeva. Važno je naglasiti da je u slučajevima obiteljskog nasilja žrtva vrlo rijetko izložena samo jednom obliku nasilja, kroz jedan izoliran incident, već se vrlo često radi o stjecaju više oblika nasilja kroz kontinuirano vremensko razdoblje.