Hiperaktivni poremećaj i poremećaj pažnje (ADHD) dijagnosticira se djeci na temelju čitavog spleta pojavnih oblika i simptoma te postoji niz podtipova ADHD-a sa specifičnim karakteristikama. Kada govorimo o samoj dijagnostici ovih poremećaja, nova studija je pokazala da se oni češće dijagnosticiraju najmlađoj djeci u razredu. Stoga se postavlja pitanje imaju li neki doista poremećaj hiperaktivnosti ili su jednostavno malo manje zreli i ponašaju se u skladu sa svojom emotivnom zrelošću.

Istraživanje je provelo kanadsko Sveučilište u Britanskoj Kolumbiji na više od milijun djece i u periodu od 11 godina. Rezultati su pokazali da su najmlađa djeca u razredu češće dijagnosticirana hiperaktivnim poremećajem od svojih starijih kolega i to u prosječnom postotku od čak 39%.

“Ovi rezultati pojačavaju našu zabrinutost o potencijalnim štetenim posljedicama pretjeranog dijagnosticiranja i nepotrebnog liječenja. Liječenje tabletama može za posljedicu imati poremećaje u spavanju, promjene apetita i utjecaj na rast djece, a u težim slučajevima i razvoj kardiovaskularnih bolesti”, stoji u izvještaju.

U Kanadi djeca kreću u “malu” školu (verzija našeg predškolskog vrtića) s pet godina ukoliko će do 31. prosinca navršiti šest godina. Neki od njih mogu biti i do godinu dana mlađi od svojih vršnjaka koji su šest godina navršili, primjerice u siječnju iste godine.

Kada su nestašni ili ne mogu pratiti program, šalje ih se na ispitivanje i razgovore kod stručnjaka, koji im nerijetko dijagnosticiraju ADHD i podvrgavaju ih liječenju. A zapravo se samo radi o tome da su nezreli. Autor studije, Richard Morrow, dodaje kako su neka djeca i genetski živahnija, što uopće ne treba značiti da imaju poremećaj u ponašanju.

Kod krive dijagnoze ADHD-a opasnost ne leži samo u nepotrebnom liječenju tabletama, već se dijete na neki način od najranije dobi etiketira i stigmatizira, čime je dodatno opterećeno problemima u socijalizaciji.

Posebno se velik broj dječaka tretira lijekovima zbog ADHD-a. Oni koji su rođeni u prosincu čak su 30% češće dijagnosticirani hiperaktivnim poremećajem od dječaka koji su rođeni u siječnju iste godine. U prosjeku, čak tri puta više dječaka ima ADHD nego djevojčica.

Studija je objavljena u stručnom časopisu Canadian Medical Association Journal.