Kad se rodi, svaka žena dužna je 1000 eura takozvanog menstrualnog poreza. Naime, toliko PDV-a svaka žena plati na higijenske uloške, tampone i druge proizvode za menstruaciju tijekom života, ne računajući tablete protiv bolova. U mnogim zemljama porez na higijenske ženske potrepštine je ukinut ili barem smanjen. U svijetu postoji i snažan pokret koji se zalaže za to da se higijenski ulošci i tamponi tretiraju kao osnovna životna potrepština, oko koje žene nemaju nikakvog izbora. Više o ovoj temi pogledajte u video prilogu.