U RTL-u Danas gostovao dr. Ivan Čipin s Katedre za demografiju Ekonosmkog fakulteta u Zagrebu, koji je došao predstaviti vrlo zanimljive rezultate svog istraživanja. Dao je odgovore na pitanje koji sve čimbenici utječu na rast ili pad nataliteta. Državna politika u svemu ima utjecaj od 10 do 20 posto, dok su ostali čimbenici ekonomski (sigurnost posla, visina plaće, tržište rada…). Otkrio je i kada se u Hrvatskoj rađa najviše djece, a kada umire najviše ljudi.