Najnovija istraživanja američkih znanstvenika upućuju na vezu ženine mikrobiote u trudnoći i povećanog rizika razvoja autističnog poremećaja. Studija je obavljena u labaratorijskim uvjetima i na miševima, no detektiran je mogući biološki put odnosno mehanizam nastanka ovog teškog neurorazvojnog poremećaja. Istraživanje predstavlja tek prvu fazu, a naredne faze bi mogle uključivati opservacijske studije mikrobiota kod djece s autističnim poremećajima i tako dokazati ili opovrgnuti postojanje ovog mehanizma.