Godi Keller, poznati waldorfski pedagog i autor knjige “Sa srcem u školi” rekao nam je da je vrlo važno za zdravi razvoj djeteta definirati uspjeh. Što je uspjeh i kako ga objasniti djetetu? Kako ga motivirati i pomoći mu da ostvari ciljeve i osjeća se uspješno?