Zbog liječenja životinja antibioticima i konzumiranja tog mesa, na godinu u Europskoj uniji umre oko 25 tisuća ljudi. Male količine antibiotika, primjerice u jajima, dugoročno mogu ostaviti posljedice kod ljudi, pa čak i izazvati otpornost bakterija na lijekove. Korištenje antibiotika je dopušteno, ali samo u slučaju bolesti te pritom treba poštivati pravila.

Čak 71 posto europskih potrošača uvjereno je da se upotreba lijekova na farmama ne kontrolira dovoljno. Prema istraživanju Europske agencije za hranu 68 posto potrošača u 12 zemalja Europske Unije o antibioticima na farmama ne zna dovoljno te 25 posto njih s tim je postupkom dovoljno upoznato.