Lani je gradonačelniku Ludbrega stigao neobični zahtjev u kojem ga udruga Svjetski dječji parlament traži da s 2950 kn financira jednogodišnji vježbenički mandat 17-godišnjeg dječjeg ministra obrazovanja iz Ludbrega. Ovaj zahtjev samo je jedan u moru zahtjeva u kojem je predsjednica udruge Daniela Ninčević tražila novac na temelju upitnih projekata i lažnih pokroviteljstava.

Prošle godine, Daniela Ninčević, svim je gradovima i općinama poslala čak dva dopisa u kojima ih, sukladno odobrenju Hrvatskog sabora poziva da uplate 20 000 kn te prijave djecu koja bi bila njihovi izaslanici na čitanju dječjeg ustava u Saboru.

Kako bi u škole i vrtiće progurala program Svjetskog dječjeg parlamenta lažno je navela kako je on verificiran od strane Agencije za obrazovanje. Sa svime je već odavno upoznata i pravobraniteljica za djecu koja godinama upozorava nadležna tijela o neadekvatnom verificiranju programa te upitnoj naplati pojedinih aktivnosti.