Zidovi od hardvera i RAM memorije, sat od miševa umjesto ploče i zastarjelog projektora, televizori i grafički tablet – ideja učitelja informatike uspješno je provedena u djelo. Naime, Marko Šolić u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi odlučio je informatiku učiniti pristupačnijom i zabavnijom. Čini se da je u tome i uspio jer o ovoj interaktivnoj informatičkoj učionici priča cijela škola.

U svemu su mu pomogli učenici, ali i vodstvo škole koje je osiguralo potreban novac. Svaka ideja koja je u interesu obrazovanja uvijek je dobrodošla.