U Osnovnoj školi Čazma u učionici kemije došlo je do urušavanja komada žbuke sa stropa. Srećom, dogodilo se noću pa nitko od učenika i osoblja škole nije nastradao. Odmah su osigurani zidovi, a na teren je izašla i struka koja je zaključila da nema opasnosti od urušavanja. Isto poručuju iz bjelovarsko-bilogorske županije koji ovu situaciju ne smatraju izvanrednom.

Najavljuju energetsku obnovu škole i izgradnju još jedne, a čazmanski gradonačelnik tvrdi da se takve stvari obećavaju već godinama. Škola je posljednji put put obnavljana prije 30 godina. Pucanje žbuke na stropu u školi kojoj se dnevno izmjenjuje tisuću učenika, vidljivo je u još tri obližnje učionice koje su iz sigurnosnih razloga zatvorene.