Najpoznatiju logičku igru – Tetris prije 33 godine izumio je ruski znastvenik Aleksej Požitnov. Osim kao zabavni sadržaj, prema nekim istraživanjima, tetris se može koristiti i u medicinske svrhe.

Naime, britanski i švedski znanstvenici dokazali su da igranje tetrisa spriječava pojavu PTSP-a. Istraživanje su proveli na 71-oj žrtvi automobilske nesreće i pokazali da igrači tetrisa imaju manje sjećanja na traumu. Igranje tetrisa pomaže i djeci koja gledaju križ. Tetrisom se vježba i lijeno oko ili slabovidnost koja pogađa dva do pet posto djece.

Nakon dužeg igranja tetrisa, nije čudno ako igricu počnete i sanjati. Dijagnoza ima i ime: tetris efekt. Mijenja se način na koji sanjate, razmišljate, ali i promatrate stvari oko sebe. Može se dogoditi tako baš kao u Tetrisu želite složiti knjige na polici, ili pak u mislima razmjestiti zgrade i stambene kuće na ulici kojom hodate.