Na konkretne korake kad je u pitanju reforma školstva čekamo godinama, no, čini se da je tome došao kraj. Već ovaj tjedan trebali bi doznati imena radne skupine koja će odlučivati o kurikulumu. U skupini za kurikularnu reformu je 12 članova plus voditeljica ili voditelj. Prijavilo se ukupno 125 kandidanta i među njima će se odabrati tko će biti imenovati.

Ministar obrazovanja Pavo Barišić istaknuo je da je prema sadašnjem planu akcijskoga plana predviđeno da će posebna ekspertna skupina u sljedeće najduže dvije godine izaći s prijedlogom hoće li se prestrukturirati i kako će izgledati buduće obrazovanje.

Po novom bi djeca osnovnu školu završavala s 15, a ne 14 godina. Akcijski plan još predlaže i malu maturu za učenike, pripravnički staž za nastavnike kao i njihovo usavršavanje i napredovanje.