U Hrvatskoj postoji Program obveznog cijepljenja djece, koji obuhvaća cijepljenje protiv različitih bolesti. Bez obzira na to, polemike oko toga treba li cijepljenje biti obavezno ili to treba prepustiti roditelju na izbor i dalje svakodnevno traju.

Prema najnovijem podatcima jedne agencije za istraživanje javnog mnijenja, jedva polovina ispitanih hrvatskih građana smatra da cijepljenje treba biti obavezno. Pravo roditeljima na izbor dalo bi 37 posto, a 9 posto njih nema stajalište o tome.

Čak 70 posto građana smatra da liječnici moraju pregledati i liječiti necijepljeno dijete, a njih 19 posto misli da pedijatar ima pravo odbiti zdravstvenu uslugu. One roditelje koji ne žele cijepiti djecu, kaznilo bih 30 posto građana. Polovina njih poslalo bi im upozorenje, a potom globilo roditelje.