Usprskom dugom birokratskom putu, u Klaićevu, najveću dječju bolnicu stižu dva terapijska psa. Psi će bolnicu posjećivati jednom na tjedan i to dvije grupe djece – mlađe i starije od 10 godina.

Životinje neće djeci biti samo emocionalna podrška nego i prilika za učenje. Jednom do dva puta na tjedan u bolnicu će stizati brojni stručnjaci, od psihologa do veterinara.

Uz Klaićevu, psi stižu i u Kliniku za tumore. Neće biti podrška samo djeci, nego i odraslim pacijentima.

Istraživanja su pokazala da druženje s psima olakšava djetetu boravak u bolnici, smanjuje stres i ubrzava postupak liječenja, bez obzira radi li se o akutnoj ili kroničnoj bolesti.