Svake godine časopis “Time” bira osobu godine. Pretpostavljalo se da će ove godine to biti predsjednik SAD Donald Trump, no pobjedu je ipak izborilo više osoba – sve žene diljem svijeta koje su napokon javno, hrabro i bez srama otkrile da su bile seksualno zlostavljane. Njihovi istupi iznimno su važni jer se time loptica srama prebacuje s žrtve na nasilnika. Žene diljem svijeta glasno i jasno poručuju: Nisam ja ta koja se treba sramiti, već onaj koji me zlostavljao. Neka on bude posramljen i neka on ispašta pred osudom čitavog društva.

Prvi javni istupi žena počeli su u filmskom svijetu, odnosno u Hollywoodu, no ovo nije problem samo u toj branši. Zlostavljanje žena događa se u svim profesijama, u svim zemljama i posvuda. Kada se te žene ujedine i njihov gromoglasni glas se napokon čuje, možda će se i društvo više pozabaviti prevencijom, stigmatiziranjem i kažnjavanjem ove vrste zločina.