Škole će u ponedjeljak širom otvoriti vrata, štrajka neće biti, premda sidnikati u Banskim dvorima nisu dobili nikakvo obećanje o povećanju plaća. Ali su dobili obećanje da će se o tome pregovarati pa će idućih tjedan dana živjeti na tom obećanju. Život nastavnika i učitelja stvarno je na rubu. Imaju plaće iste kao njihovi kolege u Tanzaniji ili Ugandi.