Prvi put je u Hrvatskoj sklopljenih više građanskih nego crkvenih brakova. Uz to manje se ljudi vjenčalo prošle godine nego preklani, odnosno 2018. godine. Po tome zaključujemo da institucija braka sve manje zanima parove i mlade, a o toj temi u video prilogu govore sociolog religije, župnik i matičarka iz županije koja prednjači u sklapanju građanskih brakova.