Djeca zadovoljno trljaju ruke, a roditelji čupaju kosu jer ne znaju kamo i kako s njima u vrijeme dok su na poslu. Iako profesorima daju podršku, sve više ih brine i nadoknada izgubljenih sati, osobito maturante koje čeka i državna matura.