Pod nazivom “Škola za život” kreće eksperimentalni projekt uvođenja novog kurikuluma u 74 osnovne i srednje škole. Oni koji su najvažniji za provođenje novih modela nastave i učenja su učitelji, njih 2000 koji su prošli edukaciju i treninge i kažu da su spremni.

Ministrica ističe da će do početka nove školske godine sve škole u programu dobiti svu potrebnu opremu, a učenici se posebno vesele tabletima. Tehnologija će omogućiti interdisciplinarno učenje i povezivanje različitih predmeta i lekcija u smislene cjeline. Spremni će biti i tiskani i digitalni udžbenici.