Prije nekoliko dana na šibenskom gradskom groblju Kvanj pojavio se neobičan pravilnik koji je izazvao burne reakcije. Naime, iz uprave gradskog groblja došla je sugestija da žene na sprovodima hodaju iza muškaraca, tj. na kraju sprovodne kolone.

“Ako je riječ o sahrani, pridržavajte se rasporeda pogrebne povorke kako je definira svećenik ili voditelj ceremonije, a u našim krajevima je uobičajen sljedeći raspored: križ, muškarci, vijenci, svećenik, pokojnik, članovi obitelji i potom žene”, piše.

Direktor gradskog groblja u pravilniku ne vidi ništa sporno jer smatra da su žene na kraju sprovodne kolone dio kršćanske tradicije. Njegovo objašnjenje “blagoslovio” je samo jedan dio građana.