Bulimija je ozbiljna bolest koju je vrlo teško prepoznati jer oboljeli čine sve da prikriju simptome, a iznimno je važno prepoznati je što prije kako bi se provelo potrebno liječenje. Naime, bulimija kao i anoreksija mogu dovesti do vrlo teških zdravstvenih stanja pa i smrti. Doktorica Tatjana Lesar daje vrlo konkretne primjere kako kod djeteta prepoznati da se prejeda, a potom prisiljava na povraćanje.