Ana Čerenšek, psihologinja i mentalna trenerica, objasnila je kako žena može uživati i uspješno obnašati nekoliko uloga u životu, ali treba znati nekoliko stvari. Psihologinja kaže da prvo treba maknuti pritisak da u svemu treba biti uspješan, najbolji i savršeni. Nakon toga treba si postaviti prioritete. Cjelokupni savjet pogledajte u videu.