Zdravom dojenčetu treba omogućiti isključivu prirodnu prehranu (majčino mlijeko) do šestog mjeseca života te uz dohranu nastaviti dojiti i nakon navršene prve godine. Ako dijete nije na prirodnoj prehrani, jedini prihvatljivi vid umjetne prehrane jesu gotovi dojenački mliječni pripravci. Vremenski okvir za početak dohrane je između navršenog 4. i 6. mjeseca života (tj. 17. i 26. tjedna života).