Otac 5-godišnjeg Šimuna gotovo kroz suze započinje priču o borbi svoje obitelji sa sustavom. Njegov sinčić je dijete s posebnim potrebama i potrebna mu je rehabilitacijska ustanova koja će brinuti o njemu dok roditelji rade, ali i pružiti mu ranu intervenciju. Roditelji žele da dijete započne socijalizaciju i bude uključeno u odgojno-obrazovne programe i rehabilitaciju. No u ni jednoj instituciji za Šimuna nema mjesta. Nitko ga ne želi.

Obitelj je iz Splita, ali im je savjetovano da se presele u Zagreb jer u glavnome gradu ima više ustanova koje bi mogle pomoći Šimunu. Oni su to i učinili, ali pomoć ne mogu dobiti za svoje dijete.

Pogledajte priču istraživačkog tima Potrage u gornjem videu.