Prema podacima Eurostata Hrvatska je treća u Europi po izdvajanjima za rekreaciju, kulturu i religiju. Kada se te tri stavke gledaju pojedinačno, nakon Mađarske, Hrvatska je druga članica EU koja najviše izdvaja za Crkvu. Prosjek EU je 0,1% BDP-a, a Hrvatska Crkvi daje 0,6%. Tradicionalno katoličke zemlje Španjolska i Italija negdje su u europskom prosjeku, dok najkatoličkije zemlje, Poljska i Irska, za Crkvu izdvajaju 0% BDP-a.

S druge strane, na dnu smo Europe po izdvajanju za djecu i obitelj, svega 1,5 posto BDP-a.