Neobičan hrvatski običaj, u kojem se majka i prinova zasipavaju perjem, još se poštuje u Vrbovcu. Naziva se Perjana i najviše se štuje u sjeverozapadnim krajevima Hrvatske. Novinari su prisustvovali Perjani i napravili reportažu. Saznajemo da se dolazak prinove ne slavi više samo bacanjem perja, već i kojekakvog drugog otpada.