Nova tema Potrage je život i osamostaljivanje mladih. Statistike su neumoljive i djeca žive s roditeljima do 30-ih, sve kasnije stupaju u brak i imaju djecu. Prije 50 godina to bi bila tragedija, no u modernom dobu odgađanje osamostaljivanja i osnivanja vlastite obitelji postaje nova norma koju je uvjetovao društveni razvoj. Mlađe generacije imat će duži životni vijek pa 30-e postaju nove 20-e i to već sad vrijedi u svim desetljećima života. Više o ovoj zanimljivoj temi pogledajte u videu.