Hrvatska je pred promjenom termina školskih praznika. Ministarstvo obrazovanja pripremilo je odluku o kalendaru za novu školsku godinu. Prvi put postoji više varijanti školskih praznika, o čemu bi trebale odlučivati županije. Do sada su 74 škole koje su bile dio eksperimentalnog programa samostalno određivale odmore pa bi se ova praksa očito trebala preslikati i na sve ostale škole. Jedina zajednička odrednica svim školama bit će početak nastave 9. rujna i završetak nastave 17. lipnja.