Prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti za praćenje trudnoće i poroda, više ne bi bili potrebni ginekolozi. Ako je trudnoća uredna, sve preglede i porođaj u bolnici, obavljale bi primalje. One bi u rodilište dolazile s trudnicom jer ne bi bile tamo zaposlene već bi imale privatnu praksu. Mane i prednosti novog Zakona komentiraju stručnjaci u video prilogu.