Nove demografske mjere donose novo povećanje roditeljske naknade. Najzvučnija je to najava Vijeća za demografsku revitalizaciju Hrvatske koja povećava naknadu za roditeljski dopust za drugih šest mjeseci na 5600 kuna. najavljen je i pilot program produženog boravka u školama. Demograf Šterc smatra da je to pozitivan korak, ali nedovoljan i polovičan.