Hrvatska stari, a mjere za mlade mnogima su više spoticajne nego poticajne. U MOST-u predlažu da umjesto roditelja drugih šest mjeseci djetetova života roditeljski dopust mogu koristiti i bake i djedovi. No u Ministarstvu demografije nemaju sluha za baka servis uz novčanu potporu države. Naknada bi bila 2.300 kuna. Cilj Ministarstva je povećati udio očeva u njezi i brizi za dijete, a ova mjera, smatraju, bi to dodatno smanjila.