Nakon godina kontinuiranog pada, broj pobačaja u Hrvatskoj ponovno raste. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj pobačaja gotovo je prepolovljen u zadnjih 20-ak godina, da bi se 2017. godine spustio na 6 tisuća. No, prošle godine bilo je gotovo tisuću pobačaja više. Zbog priziva savjesti liječnika, velike su razlike u broju obavljenih pobačaja po regijama. KBC Rijeka je primjer bolnice u kojem nema priziva savjesti i u kojoj žene neće doživjeti nikakav oblik poniženja.