Pobačaj koji je sam po sebi trauma za svaku ženu, zbog priziva savjesti i tretmana žena u bolnicama postao je još veća trauma. Čak 60 posto liječnika u našim bolnicama odbija raditi pobačaje zbog priziva savjesti pa su žene prisiljene odlaziti u Sloveniju u potrazi za liječnicima. Ako tu dodamo i molitvene skupine po bolničkim dvorištima i pritisak katoličkih grupa, čini se kako odluka o pobačaju više nije ljudsko pravo koje žena može ostvariti u Hrvatskoj. Rezultat te hajke na žene koje žele prekinuti trudnoću je takav da se broj abortusa uopće nije smanjio. Jedina promjena koja se dogodila je da žene odlaze napraviti zahvat u susjedne slobodne i uređene zemlje, najviše u Sloveniju.