Srednjoškolci se polako spremaju za najveći izazov u svome školovanju – državnu maturu. Ove godine, napominju iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja  državna matura će obilovati novitetima koje vam sažeto donosimo u nastavku. Naime, izmijenjeni su broj riječi u pojedinim zadacima esejskog tipa i vrijeme trajanja pojedinih ispita. Na radost učenika u pojedinim predmetima smanjen je broj zadataka povezivanja i dopunjavanja. Pa krenimo redom.

Geografija

Učenike koji će polagati geografiju neće veseliti činjenica da se broj zadataka u ispitu popeo s 76 na 92, a vrijeme za pisanje testa od 120 minuta ostalo je nepromijenjeno. Naime, povećanje se dogodilo uslijed raščlanjivanja dvobodnih zadataka na jednobodne.

Što to znači? Na primjer, prošle godine učenici koji su u zadatku od dva boda imali polovičan učinak, nisu dobili nijedan bod, već nulu zbog čega su se pobunili. Ove godine, imat će mogućnost zaraditi više bodova na zadatcima koji vrijede po jedan bod.

Hrvatski jezik

Struktura ispita, trajanje ispita, vrste i broj zadataka te broj bodova ostali su jednaki. Međutim, Centar je donio odluku da za svaki od dvaju dijelova ispita iz Hrvatskog jezika učenik mora zadovoljiti minimalni prag prolaznosti za oba dijela kako bi dolazio prolaznu ocjenu.

Latinski jezik

Vrjeme za polaganje ispita ostalo je isto, ali je zato na obje razine (osnovnoj i višoj) povećan broj zadataka. Na višoj s 60 na 65, a na nižoj s 50 na 55. Promijenjeno je bodovanje prve, druge i treće ispitne cijeline, a svi točno riješeni zadatci nosit će jedan bod.

Na Matematici su struktura i trajanje ispita te vrsta i broj zadataka ostali jednaki. Došlo je samo do nekih promjena u bodovanju. U Likovnoj umjetnosti izmijenjeni su pojedini kriteriji, to jest u prvoj ispitnoj cjelini ispitivat će se znanje i na drugim relevantnim likovnim primjerima koji nisu navedeni u ispitnome katalogu.

Sociologija

U ovom predmetu došlo je do najvećeg broja izmjena. Naime, uvedene su dvije nove vrste zadataka i to zadatci kratkoga i produženoga odgovora te skupina zadataka koji su vezani uz tekst ili grafički prilog. Promijenjen je i način bodovanja te je ukupni broj bodova smanjen s 70 na 60. Trajanje ispita povećano je sa 70 na 90 minuta, a dodana su i tri nova obrazovna ishoda.

U predmetima poput Engleskog jezika, Filozofije, Politike i gospodarstva, Povijesti, Psihologije i Njemačkog jezika nije došlo do promjena.

Promjene za sve predmete pogledajte ovdje, a kalendar provedbe državne mature na sljedećem linku.

Prema podatcima s kojima raspolažemo, još uvijek najveći broj studenata upisuje društveno-humanističke znanosti. Međutim, sve je veći broj učenika koji se okreću prirodnim znanostima. Ove godine najčešći izborni predmeti na maturi su biologija i fizika. Lani najveći broj studenata kao prvi fakultet za upis izabrao je Fakultet elektrotehnike i računarstva.