U Vijestima RTL-a gostovao je ministar zdravstva, Milan Kujundžić, i dao je neke nove informacije o tome gdje će se graditi i kad će biti gotova nova dječja bolnica. Ta bi bolnica trebala stvoriti uvjete za sveobuhvatno liječenje malenih pacijenata i napredak pedijatrijske struke. Za sada su roditelji prisiljeni ići po raznim bolnicama kako bi obavili specijalističke preglede, no nova bolnica trebala bi okupiti sve subspecijalizacije i pružiti integriranu uslugu malenim pacijentima.