Već niz godina u Hrvatskoj se rađa sve manje djece, pa razredi bivaju sve manji, sa sve manje učenika. No iseljenička kriza u kojoj čitave obitelji napuštaju Hrvatsku, dovela je do nestajanja čitavih razreda. To se dogodilo u Petrinji da je u samo godinu dana izbrisan jedan cijeli razred, ali i u nekim drugim hrvatskim gradovima i mjestima.

Jedna od posljedica iseljavanja djece i roditelja je i gubitak posla za učitelje, nastavnike i profesore. Sve više ih postaje tehnološki višak, što je posebno teško za one koji rade preko 20 ili 30 godina. U Ministarstvu još uvijek ne znaju koliko je nastavnika tehnološki višak u ovom trenutku, no ministrica smatra da je jedno od rješenja prekvalifikacija.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
1570 strukovnih učitelja
226 srednjoškolskih profesora
220 učitelja razredne nastave
46 sveučilišnih profesora