Neki imaju hrane na bacanje, a neki gladuju. To je realna slika Hrvatske. Većina bačene hrane nastaje u kućanstvima. Saznajte kako možete smanjiti količinu bačene hrane, ali i donirati onima kojima je potrebnija.