Sredstva prikupljena kroz udrugu RTL pomaže djeci bila su usmjerena na obnovu zapuštenog dvorišta Zavoda za dječju psihijatriju u Osijeku. Djeca i adolescenti, mali pacijenti, tako su dobili novo igralište sa sportskim terenima, učionicu na otvorenom i botanički vrt.

Rehabilitacija djece bit će od sad kvalitetnija i sadržajnija, jer će djeca sa svojim liječnicima, pedagozima i rehabilitatorima moći sudjelovati u programima na otvorenom.

Katarina Dodig Ćurković, pročelnica Zavoda za dječju psihijatriju, kaže kako će ovaj novi uređeni prostor posebno dobro djelovati na djecu žrtve vršnjačkog zlostavljanja. Kroz sportove, aktivnosti u vrtu i radionice, radit će na samopouzdanju i resocijalizaciji.