Iako se konačne brojke još čekaju, prema pokazateljima za prvih deset mjeseci 2019. nije dobro – broj rođenih ponovno pada. Nakon dugogodišnjeg pada, godina ranije 2018. imala je porast broja rođenih i baš kad se pomislilo da ide trend promjene, nova pljuska demografskim mjerama. Jedan od glavnih razloga za lošu natalitetnu sliku je iseljavanje žena koje su u plodnim godinama. Sve je istražila Ivana Franić.