Donosimo zaključke okruglog stola „Debljina djece – začetci cjeloživotne bolesti“ održanog 10. prosinca 2018. godine u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prevenciju debljine, koja poprima dramatične razmjere i u dječjoj dobi, treba započeti u razdoblju života prije rođenja. Prenatalna izloženost prekomjernim ili oskudnim količinama hranjivih tvari, kao i fetalni stres, mogu dovesti do razvoja pretilosti u djetinjstvu i/ili odrasloj dobi.

Ključno je prevenciju započeti u ranom djetinjstvu

Nadalje, njezinu prevenciju treba nastaviti u ranom djetinjstvu, a posebnu pozornost posvetiti prvim godinama života, osobito dojenačkom razdoblju, u kojem vrlo važnu ulogu ima majčino mlijeko. Usvajanje zdravih prehrambenih navika i zdravog načina života u ranom djetinjstvu zasigurno može pridonijeti smanjenju epidemije debljine te njezinih teških posljedica na zdravlje.

Učestalost pretilosti značajnije se povećava u dobi između 5. i 8. godine

Analiza 146.857 mjerenja visine i tjelesne mase djece u dobi od 2 do 8 godina ukazuje da se učestalost pretilosti značajnije povećava u dobi između 5. i 8. godine života.
Reprezentativnost i količina prikupljenih podatka može biti temeljem za planiranje preventivnih aktivnosti, kako prema djeci najmlađih dobnih skupina tako i prema njihovim
roditeljima i ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prema istraživanju „Europska inicijativa praćenja debljine u djece, Hrvatska 2015./2016. (CroCOSI)“ 35% djece u dobi od 8 do 9 godina ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, što je poražavajući podatak uzmemo li u obzir da je 2003. godine bilo 21% djece s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom. Dječaci su danas značajnije deblji od djevojčica, njih 39% ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, dok u tu kategoriju spada 31% djevojčica. Također, najveći postotak dječaka s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom zabilježen je u jadranskoj regiji, njih 42%, dok je najviše djevojčica s debljinom u kontinentalnoj regiji, njih 35%.

Zašto su današnja djeca sve deblja?

CroCOSI istraživanje ukazuje na još neke značajke koje pomažu u objašnjavanju razloga zbog kojih su današnja djeca sve deblja. Svako treće dijete u školu odlazi autobusom ili ga voze roditelji vlastitim automobilom. Također, više od trećine djece ne sudjeluje u sportskim ili plesnim aktivnostima. Više od polovice djece, njih 56%, dva ili više sati radnim danom provede gledajući TV ili koristeći elektroničke uređaje.

Navedeni podatci navode na potrebu mobilizacije stručne i šire javnosti kako bi se prioritetni javnozdravstveni problem – problem debljine djece, sustavno počeo rješavati. Sredstva javnog priopćavanja imaju važnu zadaću prenijeti poruke struke roditeljima i djeci. Odgojnoobrazovne ustanove, nevladine udruge i lokalna zajednica treba pružiti snažnu i konkretnu potporu programima prevencije; pri čemu naglašavamo da postoje izvrsni primjeri dobre prakse na kojima se akcije trebaju temeljiti.