U 2019. godini u Hrvatskoj je rođeno 998 djece manje nego prethodne godine. Od 29 rodilišta, pozitivne brojke bilježi tek njih pet. Najveće povećanje broja novorođene djece bilježi šibensko rodilište, pa su se novinari zaputili u taj predivni grad kako bi saznali što to Šibenik radi, a da mlade obitelji žele tamo ostati i žele imati djecu.