Dvogodišnja Mila koja je u borbi protiv smrtonosne bolesti uspjela ujediniti cijelu Hrvatsku, provela je prvu noć u dječjoj bolnici u Philadalphiji, jednoj od najboljih takvih bolnica na svijetu. Njezin otac Marin kazao je da su liječnici odmah po dolasku u bolnicu počeli raditi pretrage i analize kako bi odredili prvu fazu liječenja, pa je nakon toga već primila i prvu terapiju. Milin tata najavio je i akciju “Mila za sve” u kojoj će se preostala sredstva proslijediti djeci kojoj HZOO i država ne mogu pružiti adekvatnu pomoć.