Zahvaljujući EU fondovima stara upravna zgrada zagrebačke “Uljare” potpuno je adaptirana u najmoderniju privatnu polikliniku za djecu u ovom dijelu Europe. Edukacija osoblja u inozemstvu, kompletna informatizacija poslovanja, nabava najmodernije medicinske opreme za dijagnostiku bez zračenja i rehabilitaciju djece, Centar za djecu sa spinom bifidom i Centar za kontrastni pedijatrijski ultrazvuk samo su neke od novina koje su implementirane zahvaljujući EU projektu Poliklinike za dječje bolesti Helena.

Poliklinika za dječje bolesti Helena utemeljena 2005. godine, pedijatrijska je poliklinička zdravstvena ustanova koja je svojom djelatnošću usmjerena zdravstvenoj skrbi djece i mladih. Uz preventivnu i kurativnu zdravstvenu skrb, sustavno se provode i dijagnostički i rehabilitacijski postupci te se na taj način objedinjuje cjelovita zdravstvena skrb malih pacijenata, prema načelima moderne europske pedijatrijske medicine.

Prostori Poliklinike uređeni su poput igraonice i opremljeni najmodernijim medicinskim uređajima namijenjenim djeci. Ključ uspjeha bazirani su na stalnoj edukaciji osoblja, dostupnosti pacijentima te na kompletnoj i brzoj usluzi na jednom mjestu.

Od srpnja 2017. godine Poliklinika se nalazi na novoj lokaciji, u ulici Kneza Branimira u Zagrebu, u novom moderniziranom prostoru. Zahvaljujući EU projektu, u cijelosti je adaptirana stara upravna zgrada zagrebačke «Uljare» izgrađena 1912. godine prema projektu Vjekoslava Heinzela. Novi značajno prošireni prostorni kapaciteti Poliklinike potpuno su prilagođeni dječjoj dobi te su dodatno opremljeni zahvaljujući sredstvima EU fondova, čime je omogućeno i kadrovsko ekipiranje raznim subspecijalnostima pedijatrijske medicine te opremanje najsuvremenijim dijagnostičkim, terapijskim kao i rehabilitacijskim medicinskim uređajima.

Kompletna usluga opće pedijatrije i specijalističke djelatnosti

Poliklinika sada ima cjelodnevnu ambulantu iz opće pedijatrije u kojoj se mogu realizirati sve preventivne pedijatrijske djelatnosti (sistematski pregledi, cijepljenja, UZV kukova, savjetovanje i „baby handling“) kao i kompletna skrb za akutno bolesnu djecu (pregledi, vađenje krvi i urina, brzi testovi na bakterije i viruse, inhalacije, infuzije, intravenska i intramuskularna terapija). U okviru raznovrsnih subspecijalističkih djelatnosti, posebno se ističu područja pedijatrijske nefrologije i gastroenterologije, zatim pulmologije, alergologije, kardiologije, nutricionizma, infektologije, ali i drugih djelatnosti pedijatrijske medicine. U ponudi je i cjelokupno alergološko testiranje kao i Ambulanta za poremećaje prehrane koja obuhvaća rane poremećaje hranjenja, poremećaje u jedenju i pretilost. Za trudnice se pruža mogućnost prenatalnih konzultacija i planiranje cjelovite zdravstvene skrbi djeteta nakon rođenja.

Uz redovite opće medicinske djelatnosti, Poliklinika je prepoznatljiva kao regionalni centar izvrsnosti za djecu s neurogenim mokraćnim mjehurom i crijevom. Radi se o djeci sa spinom bifidom, djeci s tumorima ili traumama kralježnice ili zdjelice; djeci koja su zbog operacija ili ozljeda zadobila oštećenja živčanih puteva za mokraćni mjehur i crijevo. Djeca s ovakvim bolestima i poremećajima, zbog prirode navedenih bolesti, kronični su i doživotni bolesnici vezani uz potrebu kontinuirane i usmjerene zdravstvene skrbi, posebice tijekom najosjetljivijeg perioda odrastanja. Ovakvim se pacijentima pruža timski pristup iskusnih usko specijaliziranih stručnjaka educiranih u najboljim svjetskim centrima.

Suvremene dijagnostičke metode i jedinstveni terapijski tretmani

Suvremene dijagnostičke metode koje se provode u Poliklinici su:
ultrazvučna kontrastna cistografija (ceVUS) koja bez zračenja dokazuje vezikoureteralni refluks
videourodinamika s ultrazvukom za poremećaje mokrenja
anorektalna manometrijia za poremećaje stolice
24 satna pH-metriji jednjaka za dokazivanje želučanog refluksa
kompletna ultrazvučna dijagnostika uključujući fetalnu ehokardiografiju i sve kontrastne ultrazvučne pretrage

U Poliklinici se provode jedinstveni terapijski tretmani postupci i edukacije:
„Škola mokrenja“
biofeedback vježbe
neuromodulacija
• vježbe zdjeličnih mišića za uspostavu kontrole mokrenja i stolice
GIGER MD– moderan biofeedback švicarski uređaj za rehabilitaciju

Novost je, od prošle godine, tzv. terapijsko hranjenje za djecu sa problemima žvakanja te problemima navikavanja na okuse i teksture hrane.

Poliklinika Helena je ugovorna ustanova sa HZZO-om i sa brojnim privatnim osiguranjima

Poliklinika uspješno surađuje i sa drugim privatnim i državnim medicinskim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu te je ugovorna ustanova sa HZZO-om i sa brojnim privatnim osiguranjima. Roditeljima pacijenata omogućuje se i davanje savjeta putem e-maila.

Djelatnici Poliklinike trajno se educiraju te sudjeluju u znanstvenim i kliničkim istraživačkim projektima, aktivno sudjeluju na stručnim simpozijima, kongresima i tečajevima kao i u nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i Osijeku te Zdravstvenom veleučilištu Zagreb. Stručnjaci Poliklinike Helena dugi niz godina, organiziraju međunarodne tečajeve i edukacije iz ultrazvuka pedijatrijske dobi te ultrazvučne kontrastne cistografije.

Za više informacija posjetite web stranicu: www.poliklinika-helena.hr