Konvencija o pravima djeteta usvojena je na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine i postala je najviše puta ratificiran dokument o ljudskim pravima. Međutim, bez obzira na to što su njezini standardi općeprihvaćeni, njihova je primjena, osobito u nekim dijelovima svijeta vrlo slaba.

Kad je u pitanju Hrvatska stanje nije toliko alarmantno, međutim, rezultati istraživanja koje je proveo UNICEF u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu pokazali su da još uvijek znatan dio djece nije upoznat s postojanjem prava djeteta. Istraživanje je pokazalo da je oko 20 posto djece među onima koji kažu da nisu čuli za dječja prava te ne zna navesti ni jedno pravo djeteta, dok njih 78 posto zna navesti neko pravo djeteta.

Djeca najčešće navode tri prava, a to su pravo na igru i igranje, pravo na obrazovanje te pravo na zaštitu od fizičkog zlostavljanja i kažnjavanja. Samo vrlo mali broj djece naveo je kako misli da oni zapravo i nemaju nikakva prava ili ne znaju što bi to bilo.

Osim prava postoje i obveze

Zanimljivo je i napomenuti da je dio djece spomenuo kako djeca nemaju samo prava, nego i obveze kao što je primjerice obveza da se dobro i pristojno ponašaju, da slušaju odrasle te da pomažu drugima kada su u mogućnosti. Djeca su bila upitana i za procjenu toga koliko su druga djeca upoznata s pravima djeteta. Samo njih 15 posto misli da većina djece zna koja su njihova prava, a polovica ih kaže da su samo neka djeca upoznata sa svojim pravima.

Odgovornost na roditeljima

Najveći broj djece smatra da najveću odgovornost za informiranje o pravima djeteta trebaju imati roditelji. Stoga, ako slučajno nemate ideju kako djetetu na jednostavan, neposredan i zanimljiv način objasniti zašto su prava važna te kakva sve prava postoje predlažemo vam da zaigrate edukativnu računalnu igru “Čovječe, ispravi se.”

Pravila računalne igre

Igra koju je objavio Ured UNICEF-a namijenjena je djeci od 6 do 14 godina, no uz roditeljsku pomoć mogu je igrati i mlađa djeca. Igra je u obliku krivudavog puta koji se sastoji od 24 igrača polja. Na svakom polju otvara se jedno pitanje o dječjim pravima. Polja se otvaraju redom, jedno po jedno, bez mogućnosti preskakanja. Za svako pitanje ponuđena su tri odgovora pod slovima A, B i C, a točan odgovor bira se uz pomoć slova A, B, C ili J, K, L ili brojeva 1, 2, 3 na tipkovnici. Na pitanje se mora odgovoriti u 30 sekundi. Nakon 25. sekunde slijedi zvučno odbrojavanje zadnjih 5 sekundi. Ako se ne odgovori točno, ide se na sljedeće polje, ali se ne gube bodovi.

Kada se dođe na cilj, postoje tri mogućnosti. Može se npr. provjeriti svoje mjesto i broj bodova na top-listi svih igrača i igračica. Osim toga, može se preuzeti diploma “Čovječe, ispravi se” kojom se stječe titula Pravobrankice, odnosno, Pravobranka. Konačno, ako se želi popraviti  rezultat, može se igrati još jedan krug s novim pitanjima. Igra je prilagođena i djeci s teškoćama vida pa se za njih nalaze dodatna uputstva za igranje.